ECMO IN KOIIM LJUBLJANA

KO za intenzivno interno medicino zdravi odrasle bolnike z ECMO od leta 2009. 

Pri bolnikih, ki so kandidati za VA ali VV ECMO je ključna predvsem čimprejšnja predstavitev bolnika ECMO centru in odločitev o načinu nadaljnjega zdravljenja. 

ECMO mora biti dostopen vsem slovenskim bolnikom, zato je vloga zdravnikov v regionalnih bolnišnicah, da prepoznajo bolnike, ki bi jim tovrstno zdravljenje koristilo in jih pravočasno predstavijo ECMO centru, za bolnike ključna. Pravočasna prepoznava bolnika je ključna tudi z vidika zahtevnosti transporta tovrstnih bolnikov, zato apeliramo na kolege, da se za konzultacijo odločijo čimprej

V primeru najtežjih bolnikov, pri katerih bi transport v ECMO center predstavljal veliko tveganje, je možna tudi organizacija mobilne ECMO ekipe, ki priklopi bolnika na ECMO v regionalni bolnišnici in ga nato transportira v ECMO center.

Zdravniki KOIIM UKC Ljubljana smo preko dežurnih telefonskih številk na voljo za konzultacije in predstavitev bolnika kadarkoli.

Za lažjo odločitev, ali je bolnik kandidat za zdravljenje z ECMO in za čimbolj učinkovit način predstavitve bolnika z vsemi podatki, ki so ključni za našo odločitev, smo pripravili žepno zloženko.


ECMO SIMPOZIJ

KO za intenzivno interno medicino UKC Ljubljana vsako leto v sklopu srečanja Akutna kardiologija v Sloveniji organizira tudi ECMO simpozij, na katerem skušamo strokovno javnost seznanjati z ECMO področjem, lastnim delom in tudi z delom in sodelovanjem z drugimi ECMO enotami v Sloveniji.


ECMO IZOBRAŽEVANJA

Ker je ECMO izjemno zahtevna metoda zdravljenja, ki zahteva visoko raven usposobljenosti osebja, ki se ukvarja s tovrstnimi bolniki, in ker je število teh bolnikov relativno majhno, s tem pa vzdrževanje kakovosti obravnave oteženo, KO za intenzivno interno medicino UKC Ljubljana organizira redna izobraževanja v obliki ECMO delavnic za zdravstveno osebje enot, ki izvajajo ECMO v UKC Ljubljana, kot tudi za druge enote.

Delavnice potekajo nekajkrat letno in so namenjene medicinskih sestram in tehnikom ter zdravnikom enot, ki izvajajo ECMO. Osnovni nivo delavnic je namenjen članom ekipe, ki se z metodo spoznavajo in občasnemu obnavljanju znanja za enote z majhnim številom ECMO bolnikov. Višji nivo delavnic pa je namenjen vzdrževanju znanja, tehničnih spretnosti in pristopu k reševanju raznovrstnih zapletov pri teh bolnikih.

Primeri programov izobraževanja, ki smo jih že izvajali, so dosegljivi na povezavah: osnovni in višji nivo

Izvajamo tudi izobraževanja, ki so vsebinsko prilagojena glede na potrebe zainteresiranih ekip.

Za informacije glede terminov in cen izobraževanja se lahko obrnete na ecmo.ljubljana@gmail.com.

POVEZAVE

ECMO

ECMO zloženka
Usmeritve za lažje odločanje o premestitvi v ECMO center.

2019-09-02 10:53:01
ECMO

ECMO delavnica - osnovni nivo
Teoretična in praktična predstavitev metode zunajtelesne membranske oksigenacije za zdravstveno osebje EIT - začetni nivo.

2019-09-02 10:53:43
ECMO

ECMO delavnica - višji nivo
Praktično izvajanje postopka kanilacije in priklopa na ECMO, pristop k ECPR, tehnični pristop k reševanju težav z zunajtelesnim obtokom.

2019-09-02 10:54:30
ECMO

Kaj je ECMO?

ECMO je vrsta invazivnega zdravljenja, s katerim preko zunajtelesne črpalke črpamo kri iz telesa in jo nasičeno s kisikom vračamo nazaj v telo.

Preberite več zdaj

ECMO v Sloveniji

Prve korake v ECMO zdravljenje so naredili zdravniki Intenzivnega oddelka otroške kirurgije. Danes ga izvajata UKC Ljubljana in UKC Maribor.

Preberite več zdaj

Strokovna javnost

KO za intenzivno interno medicino zdravi odrasle bolnike z ECMO od leta 2009.

Preberite več zdaj

Naši bolniki

Veseli smo, če lahko vidimo, da se tisti, ki so s pomočjo ECMO bolezen premagali, vrnejo v svoja življenja in k svojim bližnjim.

Preberite več zdaj

Sponzorji in donatorji

Pomagajo nam ...