Prve korake v ECMO zdravljenje so naredili zdravniki Intenzivnega oddelka otroške kirurgije, sledili so jim zdravniki kardiovaskularne kirurgije, leto 2009 pa je prineslo razmah uporabe ECMO ob pojavu gripe H1N1.

ECMO smo za odrasle internistične bolnike pričeli uporabljati na Kliničnem oddelku za intenzivno interno medicino UKC Ljubljana leta 2009. Leta 2012 smo izvedli tudi prvi transport bolnika na ECMO in tako odprli pot za tovrstno zdravljenje tudi za tiste bolnike, ki ne bi prenesli transporta v UKC Ljubljana.


USTANOVE, KI IZVAJAJO ECMO PROGRAM V LETU 2019: 


UKC Ljubljana - Intenzivna terapija Kardiovaskularne kirurgije (KV CIT), Center za Intenzivno terapijo (CIT) Kirurške klinike, Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo (KOKIT), Klinični odelek za intenzivno interno medicino (KOIIM). 

Največ bolnikov (do 40 letno) se zdravi na KOIIM (slika 1).

Slika 1. Oddelki v UKC Ljubljana, ki izvajajo ECMO.
 

UKC Maribor – Enota za intenzivno medicino operativnih strok in Oddelek za intenzivno interno medicino (slika 2).

Slika2. Oddelki v UKC Maribor, ki izvajajo ECMO.
 

Sprejem bolnikov iz različnih delov Slovenije poteka po klinični poti, ki je prikazana na sliki 3.Transporte bolnikov na ECMO izvaja ekipa KOIIM UKC Ljubljana.

Slika 3. Klinična pot za sprejem bolnikov za ECMO


Število bolnikov, ki za svoje preživetje potrebujejo zdravljenje z ECMO narašÄa (slika 4).

Slika 4. Bolniki po letih in vrstah ECMO na KOIIM.
 

ECMO

Kaj je ECMO?

ECMO je vrsta invazivnega zdravljenja, s katerim preko zunajtelesne črpalke črpamo kri iz telesa in jo nasičeno s kisikom vračamo nazaj v telo.

Preberite več zdaj

ECMO v Sloveniji

Prve korake v ECMO zdravljenje so naredili zdravniki Intenzivnega oddelka otroške kirurgije. Danes ga izvajata UKC Ljubljana in UKC Maribor.

Preberite več zdaj

Strokovna javnost

KO za intenzivno interno medicino zdravi odrasle bolnike z ECMO od leta 2009.

Preberite več zdaj

Naši bolniki

Veseli smo, če lahko vidimo, da se tisti, ki so s pomočjo ECMO bolezen premagali, vrnejo v svoja življenja in k svojim bližnjim.

Preberite več zdaj

Sponzorji in donatorji

Pomagajo nam ...